Suunnittelemme paloteknisiä järjestelmiä eri tyyppisiin kohteisiin aina sairaaloista ja kauppakeskuksista palvelutaloihin sekä toimistoihin. Alla muutamia esimerkkejä suunnittelemistamme kohteista.  

Tyks-me.jpg

TYKS T3-Sairaala

Heikki Lehmusvirta Oy:n suunnittelukohde.


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri rakentaa Tyksin yhteyteen modernia T3-sairaalaa, joka valmistuu vuonna 2021.

Uudisrakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito ja sairaanhoidollisia tukipalveluja: kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, la­bo­ra­to­rio­näyt­teen­ot­to ja lähivälinehuolto.


Palvelut: sam­mu­tus­lai­te­suun­nit­te­lu

Kampus-me.png

Turun Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu / Kupittaan kampus 

Heikki Lehmusvirta Oy:n suunnittelukohde


Turun Tek­no­lo­gia­kiin­teis­tö­jen rakennuttama Turun AMK:n uudisrakennus sijoittuu ICT-Cityn ja Lemminkäisenkadun väliselle tontille osoitteeseen Joukahaisenkatu 7.

Uuden kampusrakennuksen pinta-ala on lähes 30 000 m2 ja se on yksi merkittävimmistä uu­dis­ra­ken­nus­hank­keis­ta Turussa.

Rakennus valmistuu 2020.


Palvelut: sam­mu­tus­lai­te­suunn­nit­te­lu

Orion-me.png

Orion Oy / Turun tehdas

Orion on toiminut Turussa jo 1940-luvulta. 1972 avattu Orionin Turun tehdas on Orionin toiseksi isoin tuotantolaitos- ja tut­ki­mus­kes­kusyk­sik­kö.

Olemme olleet lähes 10 vuotta mukana suunnittelemassa yksikön paloturvallisuutta.


Palvelut: sam­mu­tus­lai­te­suun­nit­te­lu, sa­vun­pois­to­suun­nit­te­lu ja palotekninen suunnittelu

LK-Pa­loin­si­nöö­rit

Läntinen Rantakatu 53

20100 Turku

Linkit

Y-tunnus  2962007-8 

Puhelin 020-7307530

Luotettava kumppani

© LK-Paloinsinöörit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Privacy Policy